CÔNG TY TNHH TM DV KIÊN TRƯỜNG

Hotline : 0906 996 998

Chi tiết bài viết

NGÀNH THỰC PHẨM, THỨC UỐNG

- XỬ LÝ THỰC PHẨM VÔ TRÙNG: loại bỏ cặn hạt trong quá trình lọc sạch nước
- XỬ LÝ THỨC UỐNG: làm sạch thức uống trong quá trình lọc
- XỬ LÝ BIA: lọc bỏ cặn hạt trong giai đoạn lọc thô và kiểm soát vi trùng trong giai đoạn lọc tinh.
- NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI: lọc bỏ các hạt than carbon mịn, các hạt nhựa ion và bảo vệ màng membrane của bộ lọc R.O.
- XỬ LÝ BƠ SỮA: lọc bỏ các cặn hạt thô và mịn trong quá trình lọc.
- XỬ LÝ RƯỢU CHƯNG CẤT: lọc bỏ cặn hạt, làm sạch nước trong giai đoạn lọc thô và tinh.
- ĐƯỜNG SI-RÔ: lọc bỏ các cặn hạt, hạt than carbon mịn, hạt nhựa ion, kiểm soát men.

Các tin khác

- SẢN XUẤT Ô TÔ (09.01.2016)
- NGÀNH DẦU KHÍ (09.01.2016)
- NGÀNH SƠN, PHỦ BỀ MẶT (09.01.2016)
- NGÀNH HÓA CHẤT (09.01.2016)