Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán
Ngày đăng: 18/05/2023 08:38 AM

Quý khách hàng có thể Thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIÊN TRƯỜNG hoặc chuyển vào tài khoản người được ủy quyền của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIÊN TRƯỜNG sao cho quá trình mua hàng của khách hàng được thuận tiện nhất