TÚI LỌC BỤI KT

TÚI LỌC BỤI KT

TÚI LỌC BỤI. Trong thị trường túi lọc bụi, túi lọc là một yếu tố quan trọng nhất để quyết định hiệu quả của máy lọc bụi. Chúng tôi đưa ra và cung cấp một giải pháp hoàn thiện cho việc thay thế và thiết kế các túi lọc thích hợp với các yêu cầu của Quí khách hàng.

  • Liên hệ
  • 549

TÚI LỌC BỤI. Trong thị trường túi lọc bụi, túi lọc là một yếu tố quan trọng nhất để quyết định hiệu quả của máy lọc bụi. Chúng tôi đưa ra và cung cấp một giải pháp hoàn thiện cho việc thay thế và thiết kế các túi lọc thích hợp với các yêu cầu của Quí khách hàng.

Tùy theo các đặc điểm máy lọc bụi và các thông số của hệ thống. Chúng tôi chọn các vải lọc thích hợp nhất để đáp ứng được các điều kiện hoạt động của máy lọc bụi như: nhệt độ, độ ẩm, đặc tính của hóa chất, chất rắn cơ học….để đạt được lọc hiệu quả nhất.

Sản phẩm cùng loại